POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Mše svaté podle pravidelného pořadu bohoslužeb slavíme v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele. Od 3. prosince platí, že počet účastníků bohoslužby nesmí převýšit 30 % míst k sezení. Na bohoslužby není třeba se dopředu přihlásit, ale buďme ohleduplní a dodržujme nařízení a hygienické předpisy. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.

Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

Také na požádání kněží rádi navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

V říjnu se nekonala sbírka na Misie, ale je možné přispět na světové misie průběžně. Vše je popsáno ve farním zpravodaji.

V úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Jste srdečně zváni na mši svatou, která bude v kostele sv. Mořice v 17 hod.

Příští neděle je 3. adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Pamatujme na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana Graubnera a jeho pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Na kartičkách v kostele a zde v příloze ke stažení máte Modlitbu za vyslyšení na přímluvu kandidáta blahořečení Antonína Cyrila Stojana. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Využijte duchovní nabídky k prožívání adventní doby, které najdete v odkazech na těchto internetových stránkách naší farnosti. 

Benefiční koncert online

Přijměte pozvání k poslechu online adventního koncertu Tria Martinů v pondělí 7. 12. 2020 od 19 hodin z arcibiskupské rezidence. Záštitu nad koncertem převzal otec arcibiskup Jan.  Zazní vrcholná klavírní tria: Beethovena (letos 250 let od narození), Martinů (130 let od narození) a Dvořáka. Koncert je spojen také se sbírkou na projekty Charity ČR. Koncert se podařilo připravit ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc a Ing. Vítem Gregorem.

Koncert bude možné sledovat přímo na tomto odkaze: www.mfo.cz

(Nemusíte se nikam proklikávat, koncert poběží přímo na hlavní stránce webu filharmonie). Koncert pak bude možné si poslechnout i ze záznamu na youtoube. 

Soutěž Bible a my

Srdečně zdravíme v tomto školním roce a chceme i letos povzbudit žáky základních škol a studenty středních škol, aby vzali do ruky Bibli a mohli v ní objevit slova, která se mohou dotknout jejich srdce. Protože není možné uskutečnit soutěž Bible a my ve školách a okresech, nabízíme mimořádný ročník soutěže Bible a my, který bude probíhat elektronicky. Každý se může zapojit ze svého domova. Stačí vyplnit a odeslat formulář se soutěžním kvízem. Soutěž proběhne ve třech kolech (v adventu, v mezidobí a v postní době). Informace o letošním ročníku najdete na odkaze: https://www.bibleamy.cz/2020/11/mimoradny-rocnik-souteze-bible-a-my/.

Za organizátory soutěže

Petr Tomeček, Jiří Hrabovský a Markéta Matlochová