Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 12. 2020, 2. adventní

Bože, ať jsme ochotni vidět, pomáhat a podporovat ty, kdo v důsledku současné situace nemohou pracovat a hrozí jim existenční problémy.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Církev tě chválí a velebí, Maria, neboť z tebe vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať jsme ochotni vidět, pomáhat a …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Kříž je rozpoznávacím znamením, které ukazuje, kdo jsme. Naše řeč, myšlení, pohled i jednání se nachází pod znamením kříže, tedy pod znamením Ježíšovy lásky projevené až do konce.

Pokřižovat se po probuzení, před jídlem, v nebezpečí, na obranu před zlem a před spaním znamená říci sobě i druhým, komu patříme a kým chceme být.

A proto to činíme při vstupu do kostela, můžeme tak činit i doma, kde můžeme mít vhodnou nádobku se svěcenou vodou, takže vždycky, když se vracíme nebo odcházíme, pokřižujeme se touto vodou a připomeneme si tak, že jsme pokřtění.

Papež František (Modlitební knížka)

 

Nedělej nic bez svatého kříže.

Když spíš, když se probouzíš, když jíš, když piješ, když jsi na cestě, když pluješ po moři, když přecházíš přes řeku, vždy se ozdob životodárným křížem, a nepřihodí se ti nic zlého a útrapa se k tvému stanu nepřihlíží (Žalm 91 10).

Sv. Efrém Syrský (Modlitební knížka)