Den modliteb za pronásledované křesťany

Přijměte pozvání na Májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech příští neděli 13. května ve 14.30 hod. Ve všední dny jsou májové pobožnosti v kostele sv. Mořice po večerní mši svaté.

V úterý – 8. května – je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. V kapli na Malém Valu bude mše svatá ráno v 7 hod. Ve farním kostele v 17 hod.

Ve čtvrtek – 10. května – je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Věřícím je toho dne doporučena účast na mši sv. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Mše svatá bude ve farním kostele v 17 hod.

Svátost pomazání nemocných bude udělována při mši svaté v sobotu 12. května v Psychiatrické nemocnici v 16.30 hod., v kapli na Malém Valu v 18 hod. a v neděli 13. května v kostele sv. Mořice v 7.45 hod.

Pomozte starším a nemocným ve vašich rodinách, aby se mohli připravit a svátost přijmout. Pán skrze tuto svátost, která je přijímána s vírou, daruje zvláště útěchu, pokoj a odvahu snášet utrpení nemoci nebo stáří; a prospívá-li to ke spáse duše, též uzdravení tělesné.

V tomto týdnu je v pondělí dopoledne Malá škola modlitby, ve čtvrtek odpoledne setkání seniorů, v pátek večer schůzka ministrantů. Podrobné informace jsou ve zpravodaji.

Příští neděle – 13. května - je Dnem modliteb za sdělovací prostředky a Dnem matek.