POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Čeští a moravští biskupové se na nás společně obracejí s výzvou k modlitbě, postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a k zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Celé prohlášení najdete ve farním zpravodaji i s textem zásvětné modlitby a také níže v odkaze, který byl zveřejněn minulou neděli.

Dnes při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl. V kostele sv. Mořice bude žehnání adventních věnců také mezi bohoslužbami v době od 9 do 10 hod., kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání

V kostele sv. Mořice jsou slouženy mše svaté podle pravidelného pořadu bohoslužeb. V kostele sv. Jana Křtitele začínáme sloužit tuto neděli. Mše svatá bude večer v 18 hod.

UPOZORNĚNÍ: Ve středu 2. prosince už bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, u sv. Mořice mše svatá nebude.

Dokud bude platit omezení počtu účastníků bohoslužeb, je nutné se na nedělní mši svatou zapsat – v kostele nebo prostřednictvím farní kanceláře (573 338 952). Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

Před námi je první pátek v měsíci. Informace o adoraci a příležitosti ke svaté zpovědi najdete ve farním zpravodaji Trio expres.